writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

TAKBIR (39)

door koyaanisqatsi

O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen.

O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allah voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol. (Soera 49 Verzen 11 en 12)

'Beste Broeders en Zusters, moslim zijn is meer dan het volgen van de vijf zuilen van de Islam.'
Met deze zin moesten diegenen die voor het middaggebed waren komen opdagen het ditmaal doen. Hier en daar klonk een spottende lach, iets wat de vorige weken nog ondenkbaar was geweest en voor Ahmed het startschot van de verwijdering van de imam betekende.
Aangespoord door de eerste reacties groeide het aantal gekscherende opmerkingen na de salaat aan. De moskee liep leeg, met uitzondering van een handvol enkelingen, die extra gebeden verrichtten.
Zonder na te denken liep hij recht op de imam af.
'Asalaam aleikum, Broeder,' zei hij.
'Aleikum salaam,' antwoordde de imam.
'Ik hoop dat u me nog kent?'
De imam kneep zijn ogen tot nauwe spleetjes, knikte, stak een wijsvinger naar hem uit en zei: 'De bijeenkomst aan de school, is het niet?'
'Inderdaad,' lachte Ahmed. 'Zou ik u even kunnen spreken?'
'Natuurlijk,' antwoordde de imam. 'Komt u maar mee.'
De imam ging hem voor tot aan een deur in één van de hoeken van de gebedsruimte. Ahmed voelde de ogen van de laatste aanwezigen in zijn rug prikken.
Straks word ik nog gemeden als een lepralijder, dacht hij ironisch.
Achter de deur bevond zich een kleine hal die uitgaf op twee andere deuren en een nauwe trapzaal.
'Let u vooral niet op de rommel,' verontschuldigde de imam zich terwijl hij één van de deuren openduwde.
Ze gingen een kleine kantoorruimte binnen waar zich langsheen de muren heuse boekentorens hadden gevormd en waar een breed bureaumeubel onder een tapijt van paperassen bedolven lag.
'Ik vrees niet de ordelijkste mens op aarde te zijn,' zei de imam terwijl hij zijn gast een stoel aanbood.
'Niemand is perfect,' merkte Ahmed vergoelijkend op.
'Zelfs de Profeet, Vrede zij met Hem, was dat niet,' reageerde de imam geamuseerd.
Hij ging zitten en wachtte op hetgeen zijn gast te zeggen had. Maar Ahmed zweeg en keek de imam verloren aan alsof zijn geheugen hem onverwacht in de steek had gelaten.
Dat was nochtans niet het geval. Alleen had hij zich plots bedacht en oordeelde hij het zowel ongepast als niet zijn plicht om de imam op de hoogte te brengen van de schandelijke roddel die over hem en Rania de ronde deed.
'U… Wilde mij spreken…' porde de imam hem aan toen de stilte al te ongemakkelijk werd.
Ahmed knikte, pijnigde zijn hersens om een relevant onderwerp te bedenken maar verdwaalde paniekerig in vormeloze gedachten en stamelde: 'Het ligt nogal moeilijk, ziet u…'
'Mijn optreden, is het niet?' vroeg de imam uitnodigend.
Had ik daar zelf niet op kunnen komen, sakkerde Ahmed tegen zichzelf waarop hij met iets te veel geestdrift jaknikte.
De imam verschoof zijn stoel een beetje en zei: 'Het siert u, dat u tenminste de moed hebt om me er persoonlijk over aan te pakken. De meesten doen…'
'Oh nee,' haastte Ahmed zich, 'nee nee, u begrijpt me verkeerd. Ik heb helemaal geen probleem met uw aanpak. Integendeel, wat dat betreft bent u in mijn ogen eerder een verademing.'
De imam trok zijn wenkbrauwen verrast op en keek Ahmed vragend aan. Het was duidelijk dat hij zo'n reactie niet had verwacht en het had er zelfs de schijn van dat ze hem ontgoochelde, alsof hij de hoop had gekoesterd dat zijn provocerende benadering eindelijk het vuur aan de lont had gestoken.
'Ja,' ging Ahmed gemotiveerd verder, 'met alle respect voor uw voorganger -uw oom als ik me niet vergis-, maar de eerlijkheid gebied me te bekennen dat ik me de afgelopen jaren nog enkel en alleen naar de moskee begaf omdat ik het gezamelijke gebed zo hoog aansla.'
'De meeste Broeders en Zusters denken er anders over, vrees ik,' merkte de imam op.
'Dat is hun probleem,' wierp hij overtuigend tegen. 'Hun probleem, in het algemeen! Als u begrijpt wat ik bedoel.'
In de ogen van de imam lichtte een glans van verstandhouding op.
'Ik denk het wel,' antwoordde hij met een glimlach die zijn eerdere ontgoocheling omboog in tevredenheid.
'En daarom…' zuchtte Ahmed, 'stelde ik me de vraag of het toch niet beter een ietsje meer zou kunnen zijn? Kwestie van de meerderheid een duwtje in de rug te geven.'
De imam haakte zijn handen in mekaar en legde zijn armen om zijn bureau.
'Denkt u dat dat zou helpen?' vroeg hij.
Zijn houding wees er volgens Ahmed op dat hij niet in het idee geloofde, wat hem deed aarzelen bevestigend te antwoorden.
'Ik weet het niet,' zei hij na even te twijfelen, 'maar kwaad zal het beslist niet kunnen.'
De iman trok zijn handen weer uit elkaar, rechtte zijn rug, ademde diep in en vroeg: 'Hebt u nog even tijd?'
'Alle tijd van de wereld,' antwoordde Ahmed, waarop hij zich verzette, om een meer ontspannen houding aan te nemen.

 

feedback van andere lezers

 • ppe
  Koya ik begrijp niet zo goed wat je hier precies bedoelt: "'En daarom…' zuchtte Ahmed, 'stelde ik me de vraag of het toch niet beter een ietsje meer zou kunnen zijn? Kwestie van de meerderheid een duwtje in de rug te geven.'"

  het zal duidelijk in de volgende aflevering worden maar zit met frustratie want ik ben erg benieuwd over wat zal er bespreken worden :) (neem het mij niet kwalijk)
  koyaanisqatsi: Dat "ietsje meer" slaat op de imam zijn preken, die nauwelijks één zin beslaan en de man al zo goed als met twee benen buiten (de moskee) hebben gezet. (het verwijst grotendeels naar de eerste hoofdstukken, en die zijn alweer een tijdje geleden gelezen natuurlijk)
 • ivo
  dit is inderdaad het nadeel dat je stukje per stukje in 39 dagen leest, terwijl een boek veel sneller gaat


  koyaanisqatsi: ik zal het zeker doorgeven aan de uitgever! ;-)
 • Ghislaine
  Vandaar dat ze de Belgische vrouwen nog steeds uitschelden voor hoeren. Leuk en schattig hoe je dat allemaal beschrijft, alleen leef ik er tussen en merkt toch een andere Islam. Die van repressief tov alles wat Belg is, ondanks dat ze het zelf zijn, alleen aan de buitenkant. Respectloos tegenover Belgische vrouwen en politie(Zie Molenbeek) Winnen ze niet, dan vernielen ze maar, liefst de wagens en treiteren ze onze huisdieren. Ik wil met je ruilen, moet echt een paradijs zijn.
  koyaanisqatsi: Paradijs? Niet echt. Mijn vrouw heeft twee maanden geleden een parkeerboete gekregen. De verbaliserende agenten heetten Mohammed en Said (als ik me niet vergis). En als je me niet gelooft wil ik wel een copie vd PV opsturen.
  Ik vrees dat je dus al met minstens twee moslimcollega's zit opgezadeld. :-)
 • jack
  Ik had nochtans geen probleem met dat "of het niet beter ietsje meer zou kunnen zijn". Het volgt toch logisch op die alweer erg bondige "preek".

  Heb me altijd al afgevraagd hoe het kantoor / spreekkamer van een imam eruit zag ;-)
  koyaanisqatsi: Rommelig dus... :-)
 • Mephistopheles
  Achterdocht een zonde? Hangt van de hoeveelheid af denk ik.

  koyaanisqatsi: Idd, een gezonde dosis heeft al levens gered.
 • manono
  Wat ik me afvraag is of een gesloten geloofsgemeenschap niet nefast kan zijn voor iemand in die groep die niet tot de mainstream gelovigen behoort. Iemand die dynamischer, progressiever zonder aanslag te willen plezegn op zijn of haar geloof. Zo iemand moet het toch heel moeilijk hebben, denk ik.
  Want is deze godsdienst en de Rooms-Katholieke ook hoor, niet bij uitstek ook cement om een uniformistisch gedrag te bereiken?
  koyaanisqatsi: Ik kan natuurlijk enkel vanuit mijn persoonlijk standpunt reageren.
  Een godsdienst is wat mensen er van maken, net zoals een ideologie. De 'fout' ligt niet meteen bij de godsdienst of de ideologie (tenzij deze verwerpelijk is natuurlijk) maar bij de interpretaties die de mensen er aan geven.
  De Koran benadrukt dat één van de plichten van een gelovige het zoeken naar wijsheid en waarheid is. Wat mij betreft is dit een plicht waaraan men quasi onmogelijk als "mainstreamer" kan voldoen, aangezien de gelovige ervoor moet terugvallen op zijn eigen capaciteiten en levenservaringen.
  Nu, hoe men het draait of keert: het is van alle tijden en culturen dat het 'individu' botst met de drang naar uniformiteit die inherent is aan iedere samenleving.
Er zijn 6 bezoekers online, waarvan 0 leden: .