writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Hij komt…2

door GoNo2Laten we het even over de heilige Sint hebben.


Veel tradities in het huidige Sinterklaasfeest dateren nog van toen hij door het leven ging als Nicolaas van Myra. Geboren in Patara te Lycië, dat nu in Turkije ligt. Hij stierf op 6 december 342. Volgens de ene historicus vermoordt door de moslims, volgens de andere heeft hij zich gewoonweg doodgezopen en te pletter gevreten. De waarheid zal wel ergens in 't midden liggen. Laten we gemakkelijkheidhalve het houden bij de stelling dat hij tijdens één van z'n beruchte schranspartijen door moslims overvallen werd, die hem welwillend naar de Heer gezonden hebben.

Als bisschop van Myra, toen nog uitermate katholiek, was hij geweldig populair bij de plaatselijke bevolking. Volgens welingelichte bronnen, had hij een voorliefde voor kleine jongetjes. Soms ook eens kleine meisjes. Maar dat was meer omdat hij het principe huldigde van gelijke rechten voor jongens en meisjes. De man had wonderbare gaven. Kon zoals zijn grote voorbeeld, Jezus van Nazareth, de doden terug tot leven wekken. Toen hij hoorde dat er drie kinderen vermoord waren en in een regenton gestoken,beval hij aan z'n zwarte piet, z'n persoonlijke lijfeigene, om z'n schimmel van stal te halen. Hij reed spoorslags naar de plaats van het delict. Daar aangekomen moest hij tot z'n verbijstering vaststellen dat de voorlopers van de Crime Unit, afdeling Moordzaken, al aanwezig waren. Die Romeinen lieten er geen gras over groeien. Maar gebruik makende van z'n status als bisschop was het maar een kleintje om hem toe te laten z'n duit in het zakje te doen. Z'n ervaring met kleine kinderen kwamen hem hierbij goed van pas.
't Waren mooie kindjes, weldoorvoed. Nicolaas liet z'n warm hart spreken en besloot om de kindjes terug tot leven te wekken. De Romeinen, onder leiding van tribunus ( een soort van rechter ) Claustrofobius, waren niet geneigd om hun medewerking te verlenen aan dit schouwspel. Bijna driehonderd jaar na het kruisigen van ene Jezus zat het hen nog altijd hoog dat die vermeende misdadiger en tevens volksopruier, uiteindelijk verheven was tot nationale held en verlosser van de mensheid. De keizer die hen dat gelapt had moesten ze aan 't kruis nagelen, was hun standpunt…
En zo gebeurde het dat Nicolaas van Myra, ten overstaan van de plaatselijke pers, het wonder van de heropstanding van drie kleine kindjes in een regenton, voltrok. De Romeinen stonden erbij en keken er naar, met hun monden vol tanden. Claustrofobius dacht er het zijne van. " Schone trucje, schoon trucje…"murmelde hij. De scribent van dienst was op slag beroemd, z'n krantje ook. De Gazetta del Romanum Imperium moest z'n oplage vergroten tot vijftien stuks. Wat in die tijd een geweldige stijging was en het bracht ook nog eens werkgelegenheid met zich mee. Op aanraden van dezelfde Claustrofobius, die geld rook, werden er een paar maanden later overal filialen opgericht. Het schrijven over wonderbaarlijke verhalen werd alzo verheven tot een kunst. Later werd dit nog uitgebreid tot de riolen van Rome en alle grote steden, waar de Romeinen het voor het zeggen hadden. Die eerste krantjes waren in feite personeelsblaadjes voor het rioolpersoneel. Vandaar de benaming 'rioolkrant'.Het ontstaan van de paparazzi is weer een ander verhaal. Tot zover een stukje geschiedenis…

Je zult je afvragen wat dit allemaal nog met de hedendaagse sint te maken heeft. Veel, heel veel. De heilige man wist toen al z'n public relations te verzorgen. Of hij toen al wist dat hij na z'n gewelddadige dood ieder jaar opnieuw zou mogen opdraven, laat ik over aan National Geographic, die binnenkort een uitgebreid onderzoek gaan doen naar de juiste toedracht van de moord op deze toch wel uitermate grote kindervriend…

De traditie wil, dat er op de vooravond van het grote kinderfeest, een schoentje wordt gezet. Of een laarsje. Bij gebrek aan deze attributen mag men in uitzonderlijk geval ook teenslippers gebruiken. Een paar suikerklontjes, een wortel en de laatste nieuwe Playboy worden door de Sint geweldig geapprecieerd. De Playboy om de goede artikels die erin staan. De Sint heeft een beetje last van constipatie zodoende kan hij z'n tijd op het toilet nuttig invullen met het lezen van al die goede artikels…

©GoNo

 

feedback van andere lezers

 • greta
  Gewèldig.
  Vooral "De Playboy om de goede artikels die erin staan"
  en de "Claustrofonius".
  Mijn dag is weer goed.

  GoNo2: Dank u!
Er zijn 12 bezoekers online, waarvan 0 leden: .