writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Kiekens…

door GoNo2
Ik zit naar de tv te staren, vroeger kreeg men het testbeeld, nu krijgt men een muziekstudio te zien. Twee vrouwen zijn druk in de weer met…ja, met wat hé? Alles is computergestuurd, dus vraag ik me af met wat die twee nu juist bezig zijn. Ze hebben roddelblaadjes en de krant voor zich liggen. Waarschijnlijk pluizen ze die uit om toch een beetje stof voor een gesprek te hebben. Af en toe onderbreken ze de muziek voor een mededeling dat de file er nog steeds staat, ten gevolge van een ongeval op de E3. De rechterrijstrook is volledig versperd. De linker ook, maar dat komt door de werken die er bezig zijn…

Er is een camion met kiekens gekanteld. De meeste kiekens kiezen het hazenpad. Da's een pad, langs de berm, speciaal voor hazen aangelegd. Niet alleen padden moeten kunnen oversteken, hazen en kiekens ook hé? Sommigen die in de file staan, maken van de gelegenheid gebruik om hun voorraadje toekomstige kippenboutjes nu al in te slaan. Ten strengste verboden, eerst de brandweer, politie en andere ambtenaren. De politie is druk in de weer met het afnemen van verklaringen. De kiekens werken niet mee. De shock waarschijnlijk, denk ik. De hoogste in graad bij de opgetrommelde politie denkt erover na om beroep te doen op Slachtofferhulp. Maar hij twijfelt er sterk aan of zij de kiekentaal wel begrijpen. Ze zijn daar niet voor opgeleid, alhoewel ze er soms bijlopen als kippen zonder kop…

De brandweer stelt voor om een openlucht-bbq te houden. 't Is goed weer en volk is er genoeg. Kiekens ook. Laat iedereen vijf euro betalen en we zijn zo uit de kosten, zegt hun commandant. Wie kent er hier iets van vuur, roept hij. Bij de brandweer kennen ze alles van vuur blussen, maar vuur maken is een ander paar mouwen. In de file steekt een man z'n hand op. Ik ken er alles van, zegt hij. O ja, zegt de brandweercommandant. Ja, zegt de man, ik ben in nevenberoep pyromaan. Ben jij de man, die hier in de omgeving alle schuren in brand steekt, vraagt een agent. Nee, zegt de man, da's m'n broer. Die heeft een lichte afwijking, maar hij heeft een briefje van de psychiater…

De chauffeur is niet akkoord met de gang van zaken. Zijn kiekens mogen dan al verzekerd zijn tegen ongevallen op de weg, 't is nog altijd geen reden om ze op een brandstapel te grillen. Zo lang de verzekeringsmaatschappij geen groen licht geeft, blijven de kiekens waar ze zijn. Op de loop dus…
Er wordt druk overleg gepleegd. De ministers van Landbouw, Openbare Werken en Mobiliteit worden uit hun slaap gewekt. Zij zijn verantwoordelijk voor deze toch wel netelige kwestie. De ministers besluiten om de situatie ter plaatse te gaan bekijken. Intussen heeft de gouverneur het noodplan in gang gezet. Wat betekent dat alle wegen afgesloten worden. De civiele bescherming wordt opgeroepen. Een konvooi met een veldhospitaal en ambulances zijn al op weg naar de plaats van de ramp. De koning en koningin besluiten om terug te keren uit Brazilië. Om te laten zien dat ze het leed van die kiekens naar waarde schatten…

Even voorbij het ongeval wordt inderhaast een checkpoint ingericht door het nu ook aanwezige leger. Die ramptoeristen moeten niet denken dat ze met kiekens te doen hebben, zegt hun bevelvoerder. Geen enkel kippenboutje zal hier ongemerkt kunnen passeren. De stempels liggen al klaar, een douanebeambte zit al gereed aan een tafeltje. Alles zal haarfijn geregistreerd worden en er zal btw moeten betaald worden. Als het plebs denkt om zomaar kippen mee te nemen, zijn ze aan 't verkeerde adres. Big Brother enzovoort hé?

Een helikopter cirkelt met oorverdovend lawaai boven de plaats van de ramp. Een tweede en ook een derde voegt zich bij de eerste. De ramp wordt live op de tv uitgezonden. Onderbroken door één of andere voetbalmatch ergens in Brazilië. Een nationale ramp heeft voorrang op alles, zegt de reporter ter plaatse. De kiekens laten het niet aan hun hart komen, ze pikken er lustig op los. Er zit een haantje-de-voorste bij, die niet van gisteren maar van vandaag is. Laten we een afleidingsmanoeuvre gebruiken, zegt hij tegen z'n volgelingen. Om te beginnen, lopen we alle richtingen uit. Eens kijken of ze ons kunnen volgen. En ja hoor, het werkt. De staatsbeambten weten niet meer waar ze eerst moeten lopen. Wat een bende kiekens, denkt de haan…

Hé, jij daar, roept een soldaat tegen een kieken, die probeert langs de wachtpost te glippen. Wachtwoord en pas laten zien, zegt de overijverige soldaat tegen de kip. Ik ken geen wachtwoord en mijne pas ligt nog in 't kiekenkot, kukelekuut de kip. De soldaat begrijpt er geen snars van. Weer zo'n buitenlands kieken, denkt hij. Een Waals kieken, is z'n besluit. Hij houdt de kip onder schot. Eén vleugel verroeren en ik knal je naar de eeuwige soeppot, zegt hij, daarbij denkende aan z'n mama die overheerlijke kippensoep kan maken. Het kieken kijkt hem met kleine oogjes aan, de nacht is lang en hevig geweest. Komt door die hitsige haan hé? De angst is duidelijk in haar oogjes te lezen. Ze zit, als het ware , met een ei. Kukeleku, zegt ze en legt een ei. Ook dat nog, denkt de soldaat van wacht, ik zit hier verdomme met een bevalling. Hij besluit om een ambulance te bellen. Iedere kieken in nood moet geholpen worden. Het kieken is hem dankbaar. Haar toekomstige kuikentje zal niet eindigen als onderdeel van een omelet…

De reporter ter plaatse doet z'n best om een goed verslag te brengen…

' Ik sta hier op de middenberm, ergens ter hoogte van een bord dat aangeeft waar er momenteel werken aan de gang zijn. Zo te zien, overal. Naast mij staat de commandant van de brandweer en de commissaris. Naast hem staat dan weer de bevelvoerder van het leger en die van de civiele bescherming. Om het rijtje te sluiten staan hier ook nog tweeduizend ramptoeristen en enkele kinderen die stickers verkopen voor de plaatselijke scoutvereniging. Ik begin met de commissaris…."zegt de reporter van de commerciële zender.

" Meneer de commissaris, hoe is de stand van zaken momenteel?"
" De stand van zaken? Ik denk dat Costa Rica aan het winnen is. Maar de match is nog bezig en ze kunnen nog alle kanten uit hé?"
" Ik bedoel, de stand van zaken met het ongeval, commissaris…"zegt de reporter, terwijl hij in z'n haar krabt.
" O die stand? We hebben alles onder controle, dankzij het doortastende optreden van ons politiekorps. Het merendeel van de op de vlucht geslagen kiekens zit nu gevangen in netten. We controleren nog even hun identiteit, alvorens we ze vrijgeven voor verder vervoer naar het slachthuis. 't Is kwestie van een paar uren nog en dan wordt de autosnelweg terug vrij. De file zal zich dan, op hoop van zege, vanzelf oplossen. Ik wil er de nadruk opleggen dat we streng zullen optreden tegen zij die kiekens gestolen hebben…"

Ik ga nu even naar brandweercommandant…

" Meneer de brandweercommandant, hoe staan de zaken bij jullie?"
" Zeg maar Rik hé? Rik van de pompiers, iedereen kent me hier in de omtrek. Rik den pompier, zeggen ze. In m'n vrije tijd verkoop ik kachels, mazout en butagasflessen. Hier een beetje verder in 't dorp. Ge kunt niet missen, 't staat in 't groot te lezen. Bij Rik den pompier staat de deur altijd op een kier…Maar wat was de vraag ook alweer reeds? Hoe de zaken staan? Als ze niet liggen, staan ze hé? Grapje, een mens moet al eens kunnen lachen hé? Dankzij het doortastende optreden van ons brandweerkorps is de schade tot een minimum beperkt gebleven. De kiekens hebben we gevangen met netten die gesponsord zijn door Telenet. Waarvoor onze dank. We wachten nu op de takelwagen om de camion recht te trekken. En dan kunnen we beginnen met de opkuis. Opgeruimd staat netjes, zeg ik altijd. Allé, niet altijd, maar toch meestal. Eerlijk gezegd, zeg ik dat nooit, maar nu voor de camera wel…"

De gouverneur wringt zich er tussen…

" Mag ik ook nog iets zeggen, ja?"vraagt hij op gebeten toon.
" U gaat zeggen dat het dankzij uw doortastende optreden is dat alles hier van een leien dakje loopt?"meesmuilt de reporter, die duidelijk van een andere partij is.
" Hoe weet gij dat? Dat wilde ik nu juist zeggen? Maar nu moet ik het niet meer zeggen hé? Dankzij het feit dat ik de gouverneur ben van deze mooie provincie zullen de wegen als biljartlakens er in de toekomst bijliggen. Mag ik er ook opwijzen dat deze provincie alle troeven in handen heeft om uit te groeien tot een welvarende regio in dit bijna verscheurde land? Er worden constant industriezones aangelegd, de infrastructuur is aanwezig. Nu nog de industrie naar hier krijgen en we mogen op beide oren slapen. En dat allemaal dankzij m'n doortastende optreden. Mama, 'k zal wat later thuis zijn, maar 'k zal m'n eten wel warm maken in de microgolfoven…Tot straks hé, mama…"
" Moet ge de groeten niet doen aan uwen pekinees? Of aan uwen goudvis? Nu ge toch bezig zijt?"vraagt de reporter ter plaatse met duidelijke afkering.
" Mijne goudvis is dood, verdronken tijdens vinnetje baden. En ik heb geen pekinees, 't is een labrador. M'n zusje die heeft wel een pekineesje. Een kreng van een beestje. Bijt altijd in m'n gouverneursbroek. Al goed dat m'n kostuums bij de belastingen opgeschreven staan als werkkledij…"zegt de gouverneur, die duidelijk het puntje op de 'i' wil plaatsen…

Er ontstaat tumult. Een legerhelikopter landt op een nabij gelegen weide. De koning is gearriveerd. Waar moet ik dat lintje doorknippen, is z'n eerste vraag. Sire, er staat een ramp op het programma, zegt z'n adjudant. De enige ramp die ik hier zie, ben jij, zegt de koning boos omdat hij weer eens op het verkeerde been gezet is door z'n secretaris, die hij overgenomen heeft van z'n vader. Ik gooi hem buiten zonder Pardoen, zegt hij binnensmonds.
De koning wuift naar z'n onderdanen. De haan is jaloers, een concurrent in z'n kiekenkot…

Iedereen wil op de foto met de koning. De koning deelt foto's uit met handtekening. Na z'n dood, zullen die veel geld opbrengen. Waar is de koningin, roepen enkele republikeinen. Wij willen Mathilde, wij willen Mathilde…Ze is van mij en dat zal zo nog wel een tijd blijven, is het antwoord van de koning. De enkele republikeinen worden onder zachte dwang met een beetje geweld afgevoerd. Bij gebrek aan een celwagen worden ze onder de netten bij de kiekens gestoken. Kies eieren voor uw geld, zegt de commissaris…

" Sire, mogen wij iets vragen?"vraagt de reporter.
" Aan de koning wordt niets gevraagd. Het protocol laat dat niet toe. U kunt uw vraag schriftelijk indienen bij de bevoegde instanties…"zegt de adjudant.
" Maar ik ben al op de koffie geweest bij de koning. Toen hij gekroond werd verleden jaar…" zegt de reporter.
" In dit land worden koningen niet gekroond. Ze hebben zelfs geen kroon. Dus u kunt onmogelijk bij een kroning geweest zijn. Logisch toch?"zegt de adjudant die duidelijk de geplogenheden van het Hof kent.
" Ja, als je het zo bekijkt…"zegt de reporter.

De haan zit te broeden op een ontsnappingsplan. Een haan die broedt, de wonderen zijn de wereld nog niet uit hé?

" Ik mag dan al een Waalse haan zijn, maar ik ben ook nog republikein. Dus als we de handen en poten in elkaar slaan, moet er toch een compromis uit de bus komen? We zullen die plastic boeien lospikken. Dan kunnen jullie de netten opheffen en zijn we, op kousenvoeten ribbedebie. Op kousenvoeten, hoe kom ik er toch op hé?.." zegt de haan in z'n beste Vlaams.
" Sprekende hanen, dat heb ik nog nooit gehoord…"zegt de aanvoerder van de republikeinen.
' Ik verschiet er zelf van…"zegt de haan.

Ik schiet wakker. Heb ik heel dat verhaal gedroomd? Op de tv hoor ik zeggen dat de file op de E3 er nog steeds staat. Er ligt een gekantelde vrachtwagen, vol met kiekens, dwars over de weg. Dat ze maar vlug het hazenpad kiezen, denk ik dan. Voordat ze op het idee komen dat het een nationale ramp is hé?

©GoNo

 

feedback van andere lezers

 • dorus
  knap
  GoNo2: Dank u wel!
 • ivo
  en dan zullen het wel Poolse kiekens zijn geweest, die zijn goedkoper dan de onze

  knap Gono -
  GoNo2: Dank u wel!
 • andremoortgat
  Chicken-soep of file-filee ?
  GoNo2: Dank u wel !
Enkel ingeschreven gebruikers kunnen stemmen.

Totale score: 6

Uitstekend: 3 stem(men), 100%
Goed: 0 stem(men), 0%
Niet goed: 0 stem(men), 0%

totaal 3 stem(men)
Er zijn 11 bezoekers online, waarvan 0 leden: .