writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Koyaanisqatsi's Hallucinogene Rondreis (15 De Protocollen van de Dwergen van het Rijk van Oblivia)

door koyaanisqatsi

15. DE PROTOCOLLEN VAN DE DWERGEN VAN HET RIJK VAN OBLIVIA
Terwijl Violetta luid lag te snurken op de sofa overlas Fabièn Barthez voor de zoveelste keer het document dat de kabouter hem, verpakt in een leren koker, had overhandigd.
'Voor u, meneer, alsjeblieft,' was al wat de dwerg had gezegd, waarna hij met behulp van een touw terug naar de begane grond onder Barthez' balkon was afgedaald.
'De Protocollen van de Dwergen van het Rijk van Oblivia,' luidde de titel van het document, een vergeeld perkament waarop een sierlijke, in rode inkt geschreven tekst stond te lezen.
'Aan de houder van dit document,' ging deze verder. 'U bent bij deze gemachtigd tot het schaamteloos bijwonen van alle door ondergetekenden toegelaten orgiën, tenminste zo lang u zich houdt aan de hierna opgesomde afspraken:
- U mengt zich in geen geval onder de deelnemers, waaruit onvermijdelijk voortvloeit dat het u niet is toegestaan over te gaan tot handtastelijkheden van welke aard dan ook.
- U verschijnt tijdens het bijwonen altijd gekleed, en wel in deze mate dat uw kledij geen enkele aanstoot kan geven.
- De afstand tussen U en de dichtstbijzijnde deelnemers moet op zijn minst tien meter bedragen. Als één of meerdere deelnemers om welke reden dan ook dichterbij zouden komen, is het aan U om binnen de korst mogelijk tijd de afstand zodanig te corrigeren dat hij weer binnen de afgesproken limiet valt.
- Het is U niet toegestaan de deelnemers op verbale of schriftelijke wijze noch door middel van gebaren aan te moedigen tot het ondernemen van andere handelingen dan deze die zij zelf vooropgesteld hebben te verrichten.
- Mocht de opwinding U te sterk worden en de drang naar onanie zich opdringen dient U zich discreet terug te trekken teneinde zich buiten het zicht van de deelnemers van uw ballast te ontdoen. Nadien is het U vanzelfsprekend toegestaan om de feestelijkheden opnieuw bij te wonen, tenminste wanneer u zich in afdoende mate heb gefatsoeneerd.
- Het is U niet toegestaan pogingen te ondernemen om met één of meerdere deelnemers, van welk geslacht ook, een afspraak te maken teneinde enige vorm van intimiteit met hen te kunnen bewerkstelligen.
- U bent ten allen tijde welkom maximaal drie gasten uit te nodigen die u tijdens het ganse verloop van de evenementen mogen gezelschap houden, met dien verstande dat zij zich in dezelfde mate van correctheid als U aan de afspraken houden.
- Het is U toegestaan opnamen, foto's of eender welke ander vorm van afbeelding van de festiviteiten te maken zolang deze enkel voor privégebruik worden aangewend.
- Bij het niet nakomen van één van bovenvermelde afspraken zal dit document weer worden opgeëist door de bevoegde instanties waarbij u met onmiddellijke ingang het recht zal worden ontzegd om nog langer de orgiën te aanschouwen.

Getekend: Bertus Quaars, hofmaarschalk van Hare Majesteit Marie-Louise Oblivia
Eufrazie Pinkeltje, Minister voor Dwergenzaken van het Rijk van Oblivia
Waldemar Polp, President van de Dwergennatie van het Rijk van Oblivia
Servaes Wilkes, Ceremoniemeester van de Dwergenevenementen van de
Dwergennatie van het Rijk van Oblivia.'

Terwijl Barthez het document opnieuw oprolde viel zijn oog de nog steeds snurkende Violetta. Ze had zich op haar zij gekeerd, waardoor de panden van de door Barthez aan haar uitgeleende badjas zodanig waren opengevallen dat haar kleine leuter open en bloot zichtbaar lag. Ze had gevraagd om bij hem te mogen overnachten omdat ze een hekel had aan alleen zijn maar nu Barthez haar zo zag liggen vroeg hij zich af of het wel een goed idee was geweest om haar verzoek in te willigen.


 

Enkel ingeschreven gebruikers kunnen stemmen.

Totale score: 1

Uitstekend: 0 stem(men), 0%
Goed: 1 stem(men), 100%
Niet goed: 0 stem(men), 0%

totaal 1 stem(men)
Er zijn 65 bezoekers online, waarvan 0 leden: .