writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Jakira - Verloren strijd 1/1

door Jelsi

Jakira en Quana zijn al een paar maanden op zoek naar N-jora, die een verraadster bleek te zijn. Op een dag rijden ze het dorp Aikon binnen, vele mensen kijken hen verbaasd aan, gewapende vrouwen zien ze niet veel in deze streken. Op het dorpsplein stijgen ze beiden af. Quana beschrijft de vrouw die ze zoeken aan een paar dorpelingen.
Een paar van hen hebben de vrouw opgemerkt aan de rivier. Ze had daar een ontmoeting met enkele krijgers, die er nogal verwaarloost uitzagen. Deze krijgers hebben de dorpelingen al meerdere keren gezien in de buurt van het dorp. Er zijn geruchten dat ze tot de roversbende van Sorgon behoren. De groep ging een paar uur later de rivier over, maar van de vrouw hebben ze niets meer gezien.
Jakira en Quana laten hen de plaats aan de rivier aanwijzen. Hoewel ze beiden al telepathisch uit de gedachten van de dorpelingen konden opmaken, waar het was. Maar ze willen zich niet verdacht maken, want is deze tijd heerst er nog steeds een groot wantrouwen tegenover het onbekende. Velen zijn al op de brandstapel beland, omdat ze kennis bezaten die het geloof in de goden aantasten.
Beiden vriendinnen stijgen op hun paarden en zetten de achtervolging in. Op hun hoede rijden ze de doorheen het ondiepe water. Aan de andere zijde vinden ze de paardenpoten van de krijgers en volgen ze. Een paar dagen later houden ze verrast hun paarden in. Voor hen liggen een aantal doden.
"Hier heeft een zwaar gevecht gewoed."; merkt Quana op.
"Ja, een groot aantal rovers. Hier en daar liggen soldaten. Ik denk dat de rovers op soldaten gebotst zijn."
"Zouden ze hier allemaal omgekomen zijn."
"Dat weet ik niet. Misschien kunnen we sporen vinden."; antwoordt Jakira.
"Een telepathie."
"Dat is nutteloos. We weten zelfs niet hoe hij eruit ziet."
"Je hebt gelijk, Jakira. Dan blijft er niets anders meer over dan sporen te gaan zoeken."; antwoordt Quana.
"Tja. Er zit niets anders, maar of we er zullen vinden."; glimlacht Jakira.
Ongeveer dertig minuten zoeken ze rondom de plaats van het gevecht, maar ze vinden alleen de sporen van de soldaten.
"He, hier heb ik iets. Tussen de sporen van de soldaten zijn er anderen."; zegt Quana plots.
"Wat."; zegt Jakira en haast zich naar haar toe.
"Jakira, kijk. Ik denk dat de soldaten achter enkele overlevenden aanzitten."
Even kijkt ze naar de sporen.
"Quana, snel naar de paarden."; fluistert ze dan.
Even rijden ze allen in het spoor van de soldaten achter de vluchtenden aan. Meer dan zes uur rijden ze naast elkaar.
"Kijk daar een paar gebouwen."; roept Quana uit.
"Heb ik geme.. he, daar liggen soldaten."
"Waa.."; zegt Quana, terwijl ze in de richting kijkt waarheen Jakira wijst.
Ze verstijft als ze de doden ziet liggen.
"Ze zijn door energiewapens afgemaakt."; hoort ze Jakira, die tussen de doden staat, zeggen.
"Energiewapens, Hoe komen die eraan?"
"Als ze die hebben, dan kan dat alleen van N-jora."; antwoordt Jakira, terwijl ze de omgeving telepathisch scant.
Dan dringen haar gedachten het verlaten klooster binnen. Het verbaast haar wel, dat het er nog steeds niet vervallen uitziet. Als snel heeft ze acht mannen opgespoord, maar tot haar verbazing is er geen vrouw aanwezig.
'Waar is N-jora?'; denkt ze.
"Pas op, Jakira."; roept Quana plots, als ze een energiestraal op Jakira ziet afschieten.
Tot haar opluchting kaast de straal af op het energiescherm dat Jakira plots omgeeft.
"Ik had het gemerkt, Quana."; glimlacht Jakira.
Voor Quana iets kan zeggen, Kijkt Jakira naar de paarden, die dadelijk tot een vormloze brij in het gras omgevormd worden. Dan trekt ze haar metalen zwaard en rent naar het klooster toe.
De roodharige trekt langzaam haar metalen zwaard en volgt haar vriendin. Maar zij is voorzichtiger, haar telepathische gedachten scannen haar directe omge- ving, waardoor ze plots drie rovers opmerkt, die haar naderen. Ze kijkt en glim-lacht als ze een van hen opmerkt. De twee anderen zijn een meter achter hen.
De drie grijpen hun wapens stevig vast en naderen de groenhuidige dreigend. Plots valt de eerste Quana aan, maar ze ondervinden al snel dat ze goed getraind is. Een van hen stort morsdood neer. Zijn twee makkers zijn nu voorzichtiger geworden en proberen haar langs twee zijden aan te vallen. Jakira is intussen een trap opgelopen en worden door een rover ontdekt. Voor hij echter kan roepen is Jakira al bij hem. Hij probeert zich te verdedigen, maar Jakira heeft zijn diepste gedachten bliksemsnel gelezen. Ze weet bijna alles over zijn leven en dat van zijn makkers. Ze hebben een leven als rover en huurmoordenaar de rug.
Als zijn lichaam op de stenen neerstort is zijn blonde tegenstandster al langs de andere zijde van de overloop en daalt een van de twee trappen. Als ze beneden op de binnenplaats van de trap wegloopt, voelt ze rechts van haar Sorgon achter de hoek.
Voor ze echter kan omdraaien stapt de man te voorschijn.
"Ik hoop dat je, je lichtzwaard niet vergeten bent, Jakira. Want anders zal dit een zeer kort gevecht worden."
Langzaam draait Jakira zich om.
"Nee, Sorgon. Dit is mijn lichtzwaard."; zegt ze.
"Dat.. nee, Jakira, zo te zien zal dit maar een kort gevecht worden. Met dat zwaardje hou je nog geen seconde stand."
"Je hebt het mis, rover. Kijk maar eens goed."; glimlacht Jakira, terwijl haar zwaard van vorm verandert.
Sorgon staart even naar de cilinder in haar rechterhand, waar een op dat moment een n meter lange lichtstraal uit gevormd wordt. Even is hij verrast.
'Waar heeft zij zo'n lichtwapen vandaan. Het heeft zelfs geen vaste vorm.'; denkt hij.
'Dit wapen werd gemaakt met behulp van een Muoonse techniek, Sorgon.'; antwoordt Jakira telepathisch, nadat ze zijn gedachten scande.
"Sorgon kijkt haar heel even verbaasd aan, maar dan schermt hij zijn gedachten volledig af, zodat niemand nog kan weten wat hij van plan is. Dan lacht hij:
"Gelukkig maar, ik zal me dan toch kunnen vermaken."
"Ik heb maar een vraag, Sorgon. Waar is N-jora?"
"Zeer dichtbij, Jakira. Maar je zult haar niet meer ontmoeten. Ze heeft mij gevormd om jou en je vrienden te doden."
Even kijkt Jakira hem aan en sist:
"Probeer dan maar, Sorgon."
"Doe dan maar je best, blondje."; lacht Sorgon en heft zijn lichtzwaard om- hoog. Quana heeft intussen haar twee laatste tegenstanders uitgeschakeld. Ze haast zich achter Jakira aan en rent over de overloop. Even werpt ze een blik op de dode rover. Als ze even later de trap afrent, merkt ze de benarde toestand van haar vriendin op. Ze wil roepen, maar haar keel lijkt zo droog.
Sorgon staat achter Jakira en heft zijn lichtzwaard:
"Het was een goed gevecht, Jakira. Maar nu is het voorbij."; hoort Quana hem zeggen.
Terwijl Sorgon alle voorzichtigheid laat varen. Hij is overtuigd van zijn overwinning, dat hij zelfs zijn verlammende krachten niet meer uitstraalt. Jakira heeft het echter dadelijk gemerkt en voelt haar krachten toenemen. De blondine reikt dadelijk met haar telekinetische krachten naar haar gevallen lichtzwaard. Langzaam zweeft het omhoog, om dan bliksemsnel naar Jakira's rechter hand toe te schieten. Zodra ze de cilinder vast heeft, activeert ze hem.
Een blauwe lichtbaan vormt zich uit de cilinder, terwijl Sorgon zijn fout bemerkt. Snel laat hij toe, maar Jakira haalt plots uit naar achter en vangt zo de slag van de roverhoofdman op.
Bliksemsnel draait ze zich om en slaat op hem in. Sorgon krijgt geen kans meer om zijn krachten te gebruiken en moet achteruit wijken. Hij kan zich maar met moeite verdedigen tegen Jakira. Deze beseft dat ze hem in het nauw moet drijven, zonder dat hij zich kan herpakken.
Terwijl ze vecht, concentreert ze zich en plots wordt heel haar lichaam door een groen licht omgeven. Sorgon schrikt even, want hij weet dat ze haar lichaam langzaam maar zeker geneest. Hij probeert van deze kans gebruik te maken en houdt even staat. Maar dan verdwijnt de groene gloed weer en Jakira zet alles op alles.
Opnieuw moet Sorgon achteruit wijken en plots stoot hij met zijn voeten tegen de trap. Ook Jakira heeft het gemerkt en haalt bliksemsnel uit. Sorgon probeert de slag op te vangen, maar de slag is zo hevig, dat hij achterover valt. Zijn lichtzwaard rolt het van de trap en blijft aan zijn voet liggen.
Quana heeft intussen gemerkt dat een krijger bovenaan de trap opdaagde en richt haar lichtzwaard op hem. Een van de twee energiestralen raakt de man aan het hoofd. Terwijl zijn bijl op de trappen kleddert, zakt hij in elkaar. Jakira die haar zwaard op de borst van Sorgon gericht houdt, glimlacht even naar haar vriendin.
"Bedank, Quana"; zegt ze, terwijl ze even in de richting kijkt waar de krijger gevallen is.
"Pas op."; roept haar groenhuidige vriendin plots.
Jakira kijkt dadelijk om en ziet het bovenlichaam van Sorgon in een purperen, halfdoorzichtige vrouw veranderen.
"Wie is dat?"; vraagt Quana.
Steeds sneller verandert het lichaam van Sorgon en de vrouwelijke figuur krijgt ze meer vorm.
"Wat? Dat is N-jora. Ik had het kunnen weten."; roept ze verbaasd uit.
Voor Jakira of Quana iets kunnen doen, veranderen ook de benen van Sorgon en N-jora halfdoorzichtige gedaante zweeft met een S-vormige boog omhoog. Plots zwaait ze met haar arm en een ovaal vormige groep van lichtgevende objecten schiet op Quana toe. Een tweede groep objecten wordt op hetzelfde moment in haar rechterhand gevormd.
Terwijl ze in de lucht tuimelt en achter Jakira naar beneden daalt, schiet de tweede groep op de blondine toe.
Quana reageert te laat en zweeft een paar seconden, met een van pijn vertrokken gezicht, boven de grond. De lichtgevende objecten cirkelen om haar heen. Jakira heeft echter tijdig gereageerd en haar lichaam in een blauwkleurig energiescherm gehuld. De blondine draait zich bliksemsnel om en weert de lichtgevend objecten met haar linkerhand af.
Ze merkt dat N-jora even iets meer vorm krijgt, terwijl nieuwe kleren om haar lichaam gevormd worden. De zwartharige vrouw reikt met haar rechterhand naar het lichtzwaard van Quana. Voor Jakira iets kan doen, schiet de cilinder naar de hand van N-jora toe.
Terwijl Quana zo goed als verlamt en kreunend van de pijn op de harde vloer neerzakt, maakt Jakira zich klaar om de strijd aan te gaan met N-jora. Deze heeft haar lichaam van structuur veranderd, zodat een lichtzwaard haar niet kan deren. Ook Jakira beschermt haar lichaam met een Energiescherm dat haar helemaal omgeeft.
N-jora zwaait met Quana's lichtzwaard en stort zich op haar blonde tegenstandster. Jakira blokt alle slagen vakkundig af en doet af en toe een uitval, maar N-jora is ook een meesteres in het zwaardvechten.
Naarmate de tijd vordert, begint Jakira het steeds moeilijker te krijgen. Verschillende malen wordt ze geraakt, maar steeds wordt ze door haar energiescherm gered. Quana, die nog steeds verlamd op de vloer, merkt dat Jakira's scherm steeds meer flikkert. Ze concentreert zich zo hard ze kan om de verlamming uit haar lichaam te weren. Dan wordt Jakira keihard op haar rechterschouder geraakt. Even is een lichtflits zichtbaar, maar dan kan Jakira haar scherm niet meer in stand houden.
"Dat is al beter, Jakira."; sist N-jora, terwijl Jakira's zwaard, zonder tegenstand, doorheen haar rechterbeen raast.
Ze grijnst, terwijl ze een volgende slag van de blondine blokkeert. Jakira kijkt haar even aan, maar dan verzamelt ze al haar krachten. N-jora moet achteruit wijken onder deze aanval van Jakira. Verschillende malen raast het zwaard doorheen haar lichaam. Het deert haar niet, maar ze voelt dat ze ook zwakker wordt. Plots ziet ze haar kans en maakt er dadelijk gebruik van.
"Jakira, kijk uit."; hoort ze Quana roepen, maar N-jora weet dat het te laat is.
Haar lichtzwaard doorboort het lichaam van haar tegenstandster. Terwijl Jakira, met opengesperde ogen op haar knien zakt, trekt ze snel haar zwaard terug.
Terwijl Jakira achterover op de stenen vloer valt, gaat N-jora triomfantelijk aan haar voeten staan. Grijnzend kijkt ze naar op het bloedende lichaam van de blondine.
"Jakira. Nee, dat mag niet waar zijn."; hoort N-jora de stem van Quana.
De zwartharige vrouw beseft dat de strijd nog niet voorbij is. Ze heeft nog niet gewonnen. De vriendin van Jakira is de volgende.
Lachend draait ze haar hoofd en zegt:
Nu ben jij aan de beurt, Qua..."; sist ze, maar op dat moment schrikt ze hevig.
Op de trappen staan twee evenbeelden van Jakira. Quana kijkt N-jora even verbaasd aan, maar dan kijkt ze ook naar de trappen. Terwijl ze zucht van opluchting, hoort ze Jakira zeggen:
"Heb je, je vermaakt, Droak."
"Verdomme, ze weet het."; sist N-jora woedend, terwijl ze merkt dat de linkse Jakira langzaam maar zeker in het niets oplost.
Ook de 'dode' Jakira lost langzaam maar zeker op, nadat ze een paar centimeter omhoog zweefde. Quana scant telepathisch de zwartharige verraadster, maar komt niet meer te weten.
'Wat bedoelde Jakira met Droak. Zou N-jora tot die groep onsterfelijke heersers behoren?'; denkt Quana.
"Hoe heb je dat ontdekt, blondje. Maar je hebt gelijk, ik ben een Droak."; sist N-jora.
De zwart harige vrouw spreidt haar armen en kijkt Jakira in de ogen.
"Schrik niet, alle levende wezens verstijven dadelijk als ze een Droak zien."; lacht N-jora luidop, terwijl haar hoofd, nek en schouders langzaam van vorm veranderen. Een monsterachtig wezen neemt langzaam een vaste vorm aan.
"Snel Quana."; roept Jakira plots.
Even aarzelt de roodharige meid, maar dan heft ze haar rechtarm. In haar linker vormt ze een lichtbol, terwijl uit haar rechterhand twee vuur ballen naar N-jora toeschieten.
De zwartharige, die zich in haar transformatie bevindt kan niet tijdig reageren en voelt de pijn doorheen haar lichaam schieten.
Uit de bek van het monster klinkt een afgrijselijk gekreun. Het lichtzwaard valt uit N-jora's hand, terwijl ook haar arm langzaam verandert. Alleen is het proces niet vloeiend meer, maar het voltrekt zich met schokken.
Als de tweede vuurbal haar raakt, teleporteert Jakira en materialiseert even later vlak achter de transformerende Droak. In haar hand heeft ze plots een klein, op een Pentagon lijkend, voorwerp.
Quana roept haar iets, terwijl ze de lichtende bol in haar linker hand op N-jora toewerpt. Maar Jakira verstaat haar niet, omdat de Droak opnieuw een luidde kreet slaakt.. Haar oren doen pijn van het gebrul, maar toch drukt ze het voorwerp tegen de huid van N-jora's linkerarm. Even blijft het tegen de huid kleven, maar dan, verandert het van vorm en schuift over de huid naar de plaats waar de hals van de vrouw nog maar lichtjes zichtbaar is.
Langzaam maar zeker neemt het voorwerp de vorm aan van een halsketting, waaraan een soort amulet hangt. Als het op zijn plaats hangt, begint het fel te glinsteren. Jakira doet snel een paar stappen achteruit, terwijl ze even in een witte gele gloed gewikkeld is. Opnieuw weerklinkt een kreet uit de bek van het monster. Maar beide vriendinnen en lotgenoten horen zijn stem langzaam zachter en zachter worden. Het half getransformeerde wezen wankelt een paar stappen vooruit, terwijl het zich langzaam omdraait.
"Is het gelukt."
"Ik denk het wel. Maar let goed op, misschien probeert ze nog iets."; antwoordt Jakira op de vraag van haar groenhuidige vriendin.
"Ik kijk wel uit."; glimlacht Quana, terwijl ze een snelle blik werpt op de vroegere N-jora.
De bewegingen van de half-vrouw, half-droak, worden steeds langzamer. Maar toch slaagt ze erin om zich naar Jakira om te draaien. Het kost haar echter haar laatste krachten. Als ze eindelijk naar Jakira kijkt, horen Jakira en Quana haar bijna fluisterende stem.
"Wat heb je gedaan? Jullie bewegen zo snel, alsof de tijd... Nee, dat niet... ik..."
Jakira kijkt het wezen glimlachend aan, maar weet niet of zij dit kan opmerken en zegt:
"Die ketting om je hals, daar hangt een tijdsvertrager aan, N-jora. Over enkele ogenblikken is n seconde voor ons, ongeveer tien jaar voor u."
Het duurt bijna twee minuten voor N-jora antwoordt:
"Je bent nog niet van mij af, Jakira... Als mijn transformatie voltooit is dan verbrijzel ik die amulet en dan..."
Meer verstaan beide vriendinnen niet meer, want de stem van N-jora vertraagde zo fel dat ze niets meer kunnen verstaan.
"Als ze erin slaagt om die amulet te vernietigen, dan..."
"Daar zal ze over een paar minuten in slagen, Quana. Maar voor ons zijn er dan minstens 3000 jaar voorbij. Wie weet wat er dan allemaal verandert is."; glimlacht Jakira, terwijl ze nog even een blik werpt N-jora, die nu op een levensecht stenen beeld lijkt.
"Als de mensen dat ding daar zien, dan zullen ze denken dat het een of andere demon voorstelt."; grijnst Quana, terwijl ze op Jakira toeloopt.
Jakira scant intussen de omgeving, maar kan geen levende ziel ontdekken. Lachend grijpt ze Quana's hand en op hetzelfde moment zijn beiden verdwenen.

 

feedback van andere lezers

 • Vansion
  heel leuk, dat spelen met de tijd...
  heb gelezen dat ze tegenwoordig aan computers werken met 'inlevingsvermogen'. zit jij daarachter ? ;)
  keep going he ...
  Jelsi: Tja, die tijdmachines werken niet zonder power, dus ik pik overal een beetje, dan valt het niet op. Hihi
 • maridava
  Sorry, maar dit is niet mijn dada. Suggestie, herlees het misschien eens goed en verbeter de typfouten. Die hinderen echt bij het lezen.

  Maridava
 • drebddronefish
  Als tekst vind ik dit heel goed, maar ik dacht dat dit een nieuw verhaal was, maar blijkt dus niet zo te zijn? Groetjes
 • VickyLievens
  fantastisch geschreven,
  bijzonder goed om te lezen.
  Groetjes Vicky
 • lin
  Ik lees je voor het eerst en dacht: ik pak een verhaal van n aflevering. Eens kijken hoe het bevalt. Op zich leest het goed, al zitten er nog wel wat taalfoutjes in (verwaarloost = verwaarloosd bijvoorbeeld). Ook het gebruik van de leestekens is nog niet helemaal in orde. Voorbeeld:

  "Dat weet ik niet. Misschien kunnen we sporen vinden."; antwoordt Jakira.
  Ik lees daar een ."; achter elkaar. Zo zou het moeten:

  "Dat weet ik niet. Misschien kunnen we sporen vinden," antwoordt Jakira.
  Komma voor het aanhalingsteken sluiten, omdat de zin nog niet afgelopen is en geen ; gebruiken.

  Het verhaal leest oprima, maar is soms te beschrijvend. Laat mensen maar voelen, zonder exact te beschrijven.
  Ik hoop dat je hier wat aan hebt, gr lin
Er zijn bezoekers online, waarvan leden: .