writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Jakira 1 De tempel - Hoofdstuk 12 Nog meer vragen (Slot)

door Jelsi

Toch had Lokar beter nog even kunnen wachten, want de lichamen van onze vrienden worden langzaam maar zeker onzichtbaar. Tot ze volledig verdwenen zijn. Tussen de struiken staan drie gedaanten voorzichtig op.
"Dat was een goed idee, Quana."; glimlacht Rondo.
"Wauw... Een projectie van ons drieën scheppen en dan in onze plaats laten doden. Je hebt die twee lekker beetgenomen."
"Ja, Tena. Maar dat heb ik van Jakira geleerd. Gelukkig kon ik onze dubbels lang genoeg in stand houden en dan ook nog met jullie teleporteren. Als een van hen nog veel langer had staan genieten, dan had hij het geweten. Ik was bijna aan het einde van mijn krachten"; zucht Quana opgelucht, terwijl ze het zweet van haar voorhoofd afveegt.
"Kom, we moeten naar Jakira en Dargo."; zegt Rondo.
"Ja, je hebt gelijk. Later kunnen we met z'n allen deze rivier nog onderzoeken. Kom, geef me een hand."
Maar als ze wil teleporteren kan ze zich niet genoeg concentreren.
"Laat mij het eens proberen, Quana."; merkt Rondo op.
Quana laat zijn en Tena's hand los en zegt:
"Voel je, je sterk genoeg om met drie tegelijk te teleporteren."
"Ik denk het wel. Ja, het zal me wel lukken."
"Okee, we kunnen het altijd proberen."
"Dat lijkt mij te gevaarlijk."
"Mij ook, Tena. Maar als we op tijd willen komen, moeten we het wagen."
"Kom, Rondo we zijn weg. Je weet toch nog hoe het moet."
Rondo glimlacht even naar Quana.
"Zeker, groentje. Jakira heeft dikwijls genoeg aangedrongen om te oefenen."
Quana kijkt hem even kwaad aan, maar grijpt dan toch zijn hand vast. Ook Tena steekt aarzelend haar hand uit. Rondo drukt haar hand in de zijne en concentreert zich.
'Ik ondersteun je wel.'; hoort hij, de telepathische stem van Quana nog, voor ze alle drie in het 'niets' verdwijnen.
Als ze materialiseren, wankelt Rondo even, terwijl het zweet op zijn voorhoofd uitbreekt.
"Dank je, Quana. Zonder je hulp... Ik zal nog veel moeten oefenen, Jakira is hier beter in."; fluistert hij.
"Zeer veel, dat is zeker, schat. We bevinden ons nog steeds op dezelfde plaats."; lacht Tena, terwijl ze om zich heen kijkt.
"Verdomme, je hebt gelijk."; sist Rondo en kijkt naar de bomen om zich heen.
"We zijn toch een paar meter van plaats veranderd."; glimlacht hij.
Tena kijkt hem en aan en zegt spottend:
"Dat hadden we ook zonder teleportatie gekund."
"Dan maar te paard."; hoort hij Quana zeggen.
Ook zij is teleurgesteld, maar ze moeten verder. Het groepje haast zich tussen de bomen door naar hun paarden. Als Rondo als laatste de plek bereikt waar ze de paarden vastmaakten, zitten de beide vrouwen al op hun paarden en kijken hem afwachtend aan. Snel maakt hij de teugels los en stijgt op.
"Dat was de laatste keer, vrienden. Teleportatie lijkt altijd problemen te geven."; zegt Tena.
"We moeten nog veel leren, Tena. Later zal het wel beter gaan."
"Misschien, Quana. Maar ik pas dan wel."
"Kom, we moeten ons haasten."; lacht Rondo en geeft zijn paard de sporen.
Beide jonge vrouwen geven op hun paard de sporen en volgen de jonge krijger naar de burcht. Ze drijven hun paarden tot het uiterste en horen de hoeven over de grond trommelen.
Op dat moment veranderen de tempelwachters hun kleren, terwijl Dargo zijn lichtzwaard grijpt. De soldaten die de wacht houden bij de muren schrikken eerst, maar dan grijpen ze hun wapens stevig vast.
"Dood die indringers."; klinkt een bevel.
Dargo en de tempelwachters zien met de soldaten samen een honderdtal wezens op hen toestormen. Een van de tempelwachters werpt de cilinder van Dargo naar de jonge uitverkorene, die het behendig opvangt. Jakira merkt hier niets van. Ze moet zich bliksemsnel omdraaien en schrikt als ze het vier meter hoge zwarte monster voor zich ziet opdoemen.
"Jij hebt mijn twee lijfwachten een ook mijn volgeling Umoen gedood. Daar zul je voor boeten."; sist de vreemde.
"Wie ben je?"; zegt Jakira met trillende stem.
"Yavar, de Ganzar. En denk maar niet dat je veel kans hebt. Je drie vrienden aan de rivier heb ik al voor mijn rekening genomen. Nu is het jullie beurt."
"Aan de rivier."; stamelt Jakira.
"Ja, Quana, Tena en Rondo noemden jullie de drie, die ik een paar minuten geleden doorboorde. En dan met plezier onthoofde."
Terwijl ze schrikt, ziet ze achter het wezen Aya, Danor en Kerto materialiseren. De soldaten vallen de indringers dadelijk aan. Dargo merkt Lokar op, die op enige stappen van Jakira materialiseert. Snel activeert hij zijn lichtzwaard en nadert het wezen voorzichtig..
Yavar stapt intussen met zware stappen op de ontstelde Jakira toe.
"Quana en….. Dood… nee, dat…"; fluistert ze.
Bijna te laat merkt ze dat de Rung met zijn vier armen uithaalt. Op het laatste moment kan ze opzij duiken. Toch slaagt ze er nog in om met haar linkerhand op de blauwe knop te slaan. Dadelijk schieten er vonken van de apparaten omhoog en de groene lichtzuil begint te flakkeren.
"Caruq.... Nee... Dat niet...."; roept Yavar woedend uit, terwijl hij op Jakira toespringt.
Jakira kan de aanval van het met moeite weerstaan en moet al haar krachten inzetten om stand te houden. De Rung blijft op haar inhakken, terwijl zijn woede nog meer toeneemt. De blondine valt nu zelf aan en drijft Yavar achteruit. Ze beweegt zo snel met haar lichtzwaard, dat hijzelf moeite moet doen om haar slagen op te vangen. Snel teleporteert hij een paar meter opzij en concentreert zich, Met moeite kan hij zijn woede doen dalen en verkrijgt langzaam de controle terug over zijn spieren. Dan grijnst hij:
"Ze hebben je goed getraind, uitverkorene. Maar dat is niet voldoende."
Dan springt hij plots naar de jonge vrouw toe, maar als hij voor haar op zijn voeten terechtkomt, staat ze er niet meer. Jakira is geteleporteerd.
"Dat trukje ken ik ook, Yavar."; hoort hij haar zeggen.
Bliksemsnel keert hij zich om en ziet haar op enkele passen van hem staan glimlachen. Op nieuw springt hij op haar toe, maar deze maal springt Jakira ook naar hem. Met telekinese springt ze hoger dan haar aanvaller en slaat toe. Yavar heeft het gevaar echter bemerkt en vangt haar slag met haar linker lichtzwaard op. Met zijn rechter probeert hij haar te raken, maar ze heeft dadelijk een energieschild om haar lichaam gevormd.
Als ze beiden op de vloer terecht komen, kijken ze elkaar aan.
'Ze zou een goede aanwinst zijn voor mijn lijfwacht. Ze vecht beter dan mijn drie trouwste volgelingen.'; denkt hij.
"Ik, als je lijfwacht. Laat me niet lachen, Yavar."; sist Jakira en stort zich op hem.
Haar woorden rukken hem uit zijn gedachten. Met een zwaard vangt hij haar aanval op, terwijl hij met het andere toeslaat. Maar Jakira slaagt erin om ook die te ontwijken of op te vangen. Hij is wel verbaasd omdat ze telkens, zij het op nippertje, zijn slagen kan afweren.
Dargo is intussen ook in een benarde toestand terecht gekomen. Hij is verschillende malen geraakt en kan met moeite op zijn benen staan. Lokar heeft hem klem gedreven tegen de binnenmuur van de zaal en slaat hevig op hem in. Aya, Kerto en Danor staan plots achter Lokar. Terwijl Aya en Danor hun lichtzwaard activeren, terwijl Kerto zijn metalen zwaard stevig vastneemt. Hun tegenstanders liggen dood of zwaardgewond op de vloer.
"Kerto, help jij de tempelwachters. Zonder lichtzwaard kan je hier toch niet veel uitrichten."; roept Aya hem toe.
Kerto knikt en haast zich naar Teson's krijgers, die in een zwaar gevecht gewikkeld zijn met de soldaten van Umoen. Lokar wijkt intussen opzij en kijkt Aya en Danor grijnzend aan.
"Haha. Een beetje geoefend met een lichtzwaard zie ik. Hé, ben jij niet. Ja, je bent die vrouw met één arm. Nu heb je dus een kunstmatige, maar dat zal je ook niet veel helpen. Die sla ik er ook wel af."
"Dit is geen kunstmatige arm, Lokar. Maar mijn echte en deze maal zal je het zo gemakkelijk niet hebben."
"Wat? Je echte. Dus je hebt genezende krachten. Niet slecht meid, maar dat kan je ook niet redden."; zegt de lijfwacht en springt plots op hen toe.
Beide worden hierdoor verrast en kunnen maar op het nippertje aan zijn dodelijke slagen ontkomen. Dan valt Lokar Danor aan en die heeft moeite om de slagen te ontwijken of af te slaan met zijn lichtzwaard.
Aya valt de Rung van opzij aan, om haar man te helpen. Maar krijgt plots een slag van zijn derde hand, die hij tot een vuist gebald heeft. Ze voelt haar ribben kraken en vliegt enkele meters achteruit, tot ze op de vloer neervalt en een paar meter verder schuift. Ze probeert zich op te richten, maar ze voelt een hevige pijn in haar borst. Op dat moment schrikt ze. Danor is niet snel genoeg opzij gesprongen en de vierde arm van de grijnzende Lokar doorboort zijn rechter dijbeen. Als de Rung zijn lichtzwaard heft om toe te slaan, materialiseert Dargo naast zijn vriend. Zijn slag slaat het lichtzwaard uit de hand van Lokar, die verschrikt achteruit wijkt.
De tempelwachters hebben intussen de soldaten uitgeschakeld en verzorgen hun gewonden. Een tiental zijn gedood. Enkele tempelwachters vatten, onder leiding van Teson een Kagin, post aan de toegangsdeuren van de zaal. Hier en daar lopen nog van die vreemde wezen rond, maar zij hebben geen leiding meer. Toen Umoen stierf, pleegden hun mentors zelfmoord. Ook in andere delen van de burcht en in de strijd tegen de soldaten van Azar lopen deze wezens zonder leiding rond. De meeste soldaten van Yavar hebben zich overgegeven, alleen diegenen die zich in de burcht bevinden bieden nog weerstand.
Yavar drijft intussen Jakira en steekt toe.
"Nu zul je boeten. Vrouw."; sist hij.
Maar zijn armen dringen door haar lichaam, terwijl zij hem lachend aankijkt.
"Goed trukje, is het niet."; lacht ze, terwijl ze teleporteert.
Woedend draait Yavar zich weer naar haar toe en valt opnieuw aan. Drie keer teleporteert Jakira nog, maar dan voelt ze dat haar krachten langzaam afnemen.
"Je wordt zeker moe. Laat mij je een beetje helpen."; grijnst Yavar en concentreert zich.
Voor Jakira kan reageren, wordt ze door een golf van verlammende krachten getroffen. Langzaam wankelt ze achteruit tot tegen de troon van de vroegere Koning.
"Deze maal kun je niet meer ontkomen."; lacht Yavar bulderend.
Langzaam maar zeker wordt zijn lichaam door rode energie omgeven en hij richt één van zijn handen op de blonde vrouw. Een energiegolf schiet op Jakira toe, maar deze kan zich met haar laatste krachten opzij werpen. Ze komt echter ten val, zo slap voelt ze zich. De troon barst volledig in stukken uit elkaar.
Grijnzend kijkt hij naar zijn slachtoffer.
"Nu heb je minder praatjes, schatje."; lacht hij, terwijl de rode energie weer toeneemt.
"Daar zijn we weer, Yavar."; hoort hij plots een stem achter zich zeggen.
Woedend draait Yavar zich om en verstard even. Voor hem staan Quana, Rondo en Tena.
"Je staat er alleen voor. De meeste soldaten hebben zich zonder verzet overgegeven."; lacht Quana.
"Jullie!! Nee, dat kan niet. Ik heb jul…."; stamelt Yavar.
"Klonen heb je gedood. Yavar. Wij zaten tussen de bomen te genieten van het schouwspel."
Even kijkt Yavar hen ontsteld aan, maar dan stort hij zich brullend op haar.
'Help, Dargo en de anderen.'; denkt Quana naar haar beide vrienden.
Snel grijpt Rondo de hand van Tena en voor die ze kan terugtrekken, teleporteert hij. Op een paar meter van Lokar materialiseren ze en worden dadelijk door de Rung opgemerkt.
"Jullie. Hoe?"; roept hij uit.
"Klonen, Rung. "; sist Rondo, terwijl hij zijn lichtzwaard activeert.
Lokar wijkt snel naar links uit en stort zich plots op het veraste paar. Toch slagen ze erin om zijn aanval af te slaan. Maar dan moet hij wijken. De twee vechten zo goed op elkaar afgestemd samen, dat hij zelfs met zijn twee lichtzwaarden moeite heeft om hun slagen af te weren. Plots is hij verdwenen.
"Pas op."; roept Dargo, als hij Lokar vlak achter zijn vrienden ziet materialiseren.
Tena en Rondo draaien zich bliksemsnel om. Maar voor ze kunnen reageren, zien ze hem glimlachen en voelen plots de verlammende straling die van de Rung uitgaat. Dargo schrikt als hij de trage reactie van zijn vrienden opmerkt. Een arm van Lokar doorboort de borst van Rondo, terwijl zijn linker lichtzwaard een stuk van de rechterschouder, samen met de arm afslaat. Rondo wankelt achteruit en staart naar zijn arm, die op de vloer valt. Langzaam zakt hij in elkaar, terwijl Lokar zich grijnzend tot Tena richt.
"Je vriendje is er deze maal geweest. Nu ben jij aan de beurt."
Tena staat echter verstard naar Rondo, die op de grond ligt. Zijn gezicht is vertrokken van de pijn. Plots laat de jonge vrouw haar lichtzwaard vallen en rent op de jongeman toe. In haar oren klinkt de lach van haar tegenstander.
"Je houd van hem, denk ik. Haha. Dat is jullie zwakte. De liefde is jullie ondergang."; spot de Rung, terwijl hij op Tena en Rondo toeloopt.
Plots materialiseert Dargo voor hem. Bijna had Lokar hem niet opgemerkt. Maar juist op tijd brengt hij zijn rechter lichtzwaard in de baan van het lichtzwaard van Dargo. Even moet hij achteruit wijken, maar dan krijgt hij langzaam maar zeker de overhand. De jongeman moet al zijn vaardigheid gebruiken om te overleven. Tena zit intussen met het hoofd van Rondo op haar dijen op de vloer. Ze probeert met haar krachten het bloeden de stelten, maar het lukt haar niet. Hulpzoekend kijkt ze naar Jakira, maar ze beseft dat die haar ook niet kan helpen. Haar blonde vriendin zit op de vloer. Tena kan aan haar gezicht en houding zien, dat ze uitgeput is. Als ze weer naar het gezicht van haar geliefde kijkt, schrikt ze hevig. Haar hart lijkt plots stil te staan, als ze naar zijn niets ziende ogen kijkt. Haar omgeving lijkt te vervagen, terwijl ze naar het levenloze gezicht blijft staren.
Intussen wijkt Quana lachend opzij, maar Yavar wil haar geen kans geven. Opnieuw valt hij haar met al zijn kracht aan. Hierbij verliest hij alle voorzichtigheid uit het oog. Quana maakt dadelijk van de geboden kans gebruik. Yavar moet voor zijn fout betalen met het verlies van een linker arm. Groen bloed spuit naar buiten. Door de pijn keert zijn gezond verstand weer en hij concentreert zich. Quana beseft op het laatste moment het gevaar en probeert zich opzij te laten vallen. Toch wordt ze door het groene bloed getroffen en krimpt in elkaar van de pijn als haar rechter been erdoor geraakt wordt. Kreunend valt ze op de grond en haar lichtzwaard rolt van de troon naar beneden, terwijl het zichzelf deactiveert.
Bulderend nadert Yavar de groenhuidige vrouw, terwijl zijn arm opnieuw aangroeit. Quana staart ernaar en probeert achteruit te kruipen.
"Hoe ik de eerste maal niet ontdekte dat je een kloon was, is mij een raadsel, maar deze maal lukt het je niet."; sist hij, terwijl hij voorover buigt en een van zijn armen op haar voorhoofd richt.
Quana probeert zich te concentreren, maar de pijn in haar been leidt haar teveel af.
Dan ziet ze een van zijn armen op haar hoofd toekomen en ze voelt de vlijmscherpe punt tussen haar ogen prikken.
"Yavar, ben je mij vergeten."; hoort hij plots achter zich zeggen.
Woedend richt hij zich op.
"Jakira... Nee, ik was je niet vergeten. Je vriendin kan toch niet weg. Jij komt eerst aan de beurt."
Dan draait Yavar zich om en nadert dreigend de blonde vrouw.
"Hier, pak aan, Yavar."; snauwt Jakira en werpt plots een gele vuurbal.
Maar de bol botst tegen de rode energie die Yavar omgeeft, deze springt opzij. Jakira vuurt nu met al haar krachten en geeft Yavar geen enkele kans om in zich te herpakken. Plots is hij echter verdwenen en materialiseert een paar meter verder. Maar Jakira is dadelijk begonnen met het scannen van haar naaste omgeving. Yavar kan twee energiebollen op Jakira afschieten, maar dan moet hij zich opzij werpen en rolt de troon af. Jakira's energiestralen missen hem op een haar na. Eén van de bollen weert ze af met haar lichtzwaard, de andere raakt het scherm dat haar omgeeft. Ze wankelt even. Dan ziet ze Yavar zich terug oprichten en wacht tot hij op zijn voeten staat.
Op hetzelfde moment duikt Lokar op Dargo af, maar die veranderde zijn lichaamstructuur. Zijn aanvaller beseft dadelijk dat hij niet zo weerloos is als hij dacht. Plots haalt Dargo echter uit en een van de vier armen van de Rung breekt. Een groene stof spuit eruit. Terwijl hij achteruit wankelt tot tegen een van de apparaten. Met een luidde knal ontploft het toestel en Lokar wordt vooruit geslingerd. Hij valt op de vloer, maar springt dadelijk weer recht en haalt uit. Dargo reageert echter te laat en voelt het lichtzwaard van de Rung doorheen zijn linkerzijde schieten. Zijn linkerbeen is dadelijk gevoelloos en hij kan er niet meer op staan. Hard komt hij op de vloer terecht en kreunt van de pijn zijn zijde. Dan ziet hij Lokar op zich toekomen. Op hetzelfde moment legt Tena het hoofd van haar geliefde voorzichtig op de grond. Langzaam staat er op en kijkt naar de vloer. Als ze haar lichtzwaard opmerkt, reikt ze met haar hand naar het wapen. Met een ruk schiet het op haar toe en zodra ze het in haar rechterhand vasthoudt, activeert ze het. Haar woede en verdriet voeren een harde strijd in haar binnenste, terwijl ze langzaam op Lokar toestapt. Deze wil Dargo de genadeslag geven, maar merkt dat de jongeman, naar iets achter hem kijkt. Met een ruk draait hij zich om en ziet de jonge roodharige vrouw op hem toestappen. Hij voelt haar woede tot diep in zijn binnenste. Dan schiet de jonge vrouw plots vooruit. Tussen beide begint een hevig gevecht. Dargo moet verzwakt toekijken, hij kan haar niet helpen. Maar heeft ze wel hulp nodig. Hij merkt dat Lokar moeite heeft om haar aanval af te slaan. Maar hij voelt ook de woede en het verdriet die diep in het innerlijk van Tena woedt.
Lokar verliest plots zijn rechter lichtzwaard. Even kijkt hij naar de rest van de cilinder die hij nog in zijn hand houdt. De slag heeft de cilinder in twee stukken gesneden. Woedend werpt hij het stuk naar de jonge vrouw. Maar hij raakt haar niet. Ook aan zijn verlammende krachten ontkomt de jonge vrouw.
Lokar heeft het echter te laat gemerkt en komt met vier zwaaiende armen op haar toe. Tena duikt voorover en rolt naar hem toe. Op een meter of twee voor hem springt ze recht en stoot het geactiveerde lichtzwaard naar hem toe. Haar woede is zo groot dat ze zonder het te beseffen, twee lichtstralen uit haar lichtzwaard laat schieten. Lokar wordt hierdoor volledig verrast en slaakt een luidde kreet als zijn borstplaat doorboord wordt. Ook Dargo is verrast en ziet Lokar wankelen. De Rung kijkt de jonge vrouw verbaasd aan en laat zijn armen zakken. Hij probeert ze nog omhoog te brengen, maar ze zakken dan weer krachteloos naar beneden. Zijn tweede lichtzwaard valt plots uit zijn linkerhand. Zijn bovenlichaam begint lichtjes voor en achteruit te zwaaien. Tena wijkt snel achteruit, terwijl Lokars lichaam begint te schokken. Hij is dood voor zijn schokkend lichaam de vloer raakt.
Even blijft Tena verbaasd naar de cilinder in haar rechterhand kijken.
"Hoe deed ik dat?"; fluistert ze.
'Vermoedelijk is je woede er de oorzaak van.'; hoort ze de stem van Dargo in haar hoofd.
Na een korte blik op de dode Lokar loopt ze met robotachtige stappen op Dargo toe. Dargo merkt het, maar durft haar gedachten niet lezen.
"Help Rondo, Tena. Ik kan met zelf wel helpen."; zegt hij.
Maar dan schrikt als hij naar haar gezicht kijkt. De woorden van Dargo hebben haar geschokte gedachten weer bewust gemaakt. En de herinnering keert terug. De tranen rollen over haar wangen, terwijl ze zegt.
"Ik kan hem niet meer helpen, Dargo. Rondo is dood."
"Wat?"; stamelt Dargo, terwijl Tena hem rechtop helpt.
Terwijl hij een arm om haar schouders slaat, voelt hij dat ze snikt. Maar hij kan haar niet helpen. Zijn zijde bloed wel niet meer, omdat hij de wonde gedeeltelijk genezen heeft, maar zijn krachten zijn uitgeput. Even werpt een blik op zijn vriend, die in een grote plas bloed op de vloer ligt. Dan schrikt hij.
Op dat moment richt Jakira langzaam haar rechterarm op Yavar, die licht wankelend op haar toestapt. De Rungleider ziet plots drie stralen in zijn richting schieten. Als de Ganzar wil reageren, beseft hij dat hij zijn krachten zo goed als uitgeput heeft. Snel probeert hij zich met een scherm te omgeven, maar dat flakkert hevig. Dan wordt hij door een van de stralen geraakt en energieflitsen schieten doorheen de troonzaal. Op hetzelfde moment verdwijnt de Rung.
Vlak achter Jakira materialiseert hij en steekt plots toe. De blondine heeft zijn gedachten echter opgevangen en teleporteert zelf ook. Hij raakt haar net niet, maar ze teert op haar laatste krachten. Als Jakira materialiseert, kan ze zich met moeite staande houden en ziet Yavar voor haar materialiseren. Hij is haar dadelijk gevolgd. Tijd om zich te herpakken krijgt ze niet. Even houdt haar energiescherm de slagen tegen, maar dan boort Yavar's lichtzwaard zich diep in haar lichaam.
Omdat ze op dat moment een laatste poging deed om opzij te springen, wordt haar lichaam niet in twee gesneden. Maar toch valt ze zwaar gewond op de vloer van de troonzaal. Heel haar linkerborst ligt open en bloed hevig. Het lichtzwaard is bijna tot aan haar ruggengraat in haar lichaam gedrongen. Ze probeert zich te genezen, maar het lukt haar maar even. Ze is te uitgeput. Yavar kijkt glimlachend op haar neer en dan wendt hij zijn hoofd om naar Quana, die een paar meter verder op de vloer ligt. Ook zij is gewond en moet machteloos toezien.
Als hij telepathisch contact wil opnemen met Lokar, beseft hij dat zijn laatste lijfwacht ook al niet meer tot de levenden behoort. Een gedachte, een hij materialiseert vlak voor Tena en Dargo, die beiden hevig schrikken. Even kijkt hij naar zijn beide tegenstanders. Hij merkt dadelijk dat het meisje huilt en kijkt even naar de dode Rondo.
"Haha, daarom. Tja, die heeft Lokar goed te pakken gehad. Ikzelf had het niet beter gedaan."
Tena kijkt hem even aan en kijkt dan naar Dargo. Deze laat haar los en hinkt, kreunend, naar een van apparaten toe. Hier vindt hij steun, terwijl Tena haar lichtzwaard activeert.
"Jullie hebben mijn plannen gedwarsboomd, maar toch is jullie groep niets waard."; sist hij.
"Dat denk ik niet, Yavar. Jij bent nog alleen over."
"Denk je dat, uitverkorene. Ik ben de Ganzar en heers over een heel sterrenrijk. Als ik met jullie afgerekend…"
"Wat is een Ganzar?"; vraagt Dargo, in een poging om de tijd te rekken.
Hij hoopt dat hijzelf en zijn lotgenoten misschien een deel van hun krachten kunnen terugwinnen.
"De titel Ganzar betekent zoveel als almachtige heerser. Maar meer kom je niet te weten. Ik gun jullie geen enkele kans om.."
"Dat is niet nodig, Yavar. Jij krijgt van mij ook geen kans om je meester nog verder te dienen."
De Rung draait dadelijk om en kijkt de jongeman aan die volledig in het zwart gekleed is, aan. Er gaat een rilling doorheen zijn lichaam als hij naar de ogen van de jongeman kijkt. Ze zijn volledig zwart en lijken hem naar binnen te trekken.
"Wie ben jij? Nog een uitverkorene."; vraagt hij, terwijl hij het antwoordt al kent.
Deze jongeman is volledig in de macht van het volk waartoe ook Tor-ka, zijn meester, behoort. De Droaks.
"Nee, ik ben hoor niet bij hen, Yavar. Mijn meesters is T'naka."; zegt de jongeman.
"T'naka, dat kan niet. Deze sector hoort niet tot haar gebied."; sist Yavar met trillende stem.
"Mogelijk, toch ben ik hier in haar opdracht."
"Dan zal je samen met de groep waartoe je niet behoort sterven."; sist Yavar en activeert zijn lichtzwaard.
"Mijn naam is Zor. Misschien heb je al van mij gehoord."; lacht de, in het zwart geklede, jongeman.
Even gaat er een schok doorheen Yavar, maar dan herpak hij zich. Hij kent Zor maar al te goed. Al van zeer jonge leeftijd is deze de rechterhand van T'naka. Hij dood zonder genade iedereen die zijn meesteres aanduidt of die in zijn weg staat. Er doen sterke verhalen over deze jongeman de ronde. Een er van gaat over zijn gevecht met een dertigtal getrainde dienaren van de Droak Osgan. Geen van hen overleefde het gevecht, terwijl Zor zo goed als ongedeerd het strijdtoneel verliet.
"Meisje, jij houdt je hierbuiten. Anders zul je vandaag ook sterven."; hoort Yavar; Zor zeggen, terwijl hij naar Tena kijkt.
Het roodharig meisje schrikt hevig als ze in zijn roetzwarte ogen kijkt, maar dan kijkt hij weer naar Yavar. Juist op tijd, want die heeft zijn lichtzwaard stevig vastgrepen en teleporteert plots onverwachts.
Als Yavar materialiseert, staat Zor plots een paar stappen links van hem. Yavar draait zich bliksemsnel om. Maar Zor valt hem nu dadelijk aan. Een hevige strijd barst tussen beiden los. Ze bewegen zo snel, dat het met het blote oog bijna niet te volgen is.
"Dat is een grootmeester."; fluistert Jakira, terwijl ze langzaam probeert haar wonde te dichten.
Meer dan een uur slaan beiden op elkaar in, tot Zor plots door de verdediging van Yavar breekt. Zijn twee linker armen worden afgehakt. Voor Yavar zich kan herpakken, draait Zor om zijn eigen as en slaat toe. Het grote hoofd van de Rung wordt van zijn lichaam, dat schokkend in elkaar zakt, gescheiden. Terwijl zijn hoofd over de vloer rolt tot het blijft liggen, gaat er nog een laatste trilling doorheen het lichaam.
Zor deactiveert zijn lichtzwaard en kijk nog even naar de uitdovende ogen van zijn tegenstander. Dan keert hij zich om en loopt op Jakira toe.
"Dank je, Zor."; fluistert deze.
"Geen dank, Jakira. Ik voerde alleen een opdracht uit van mijn meesteres."
"Je meesters."
Hierop geeft Zor echter geen antwoordt, maar kijkt even om zich heen.
"Jullie tijd is nog niet gekomen. Oefen dus maar veel, want anders ben je geen uitdaging voor mij. En in dat geval gun ik jullie geen snelle dood."
"Wat bedoel je?"; vraagt Jakira, maar weer antwoordt de jongeman niet.
"Als mijn meesteres het beveelt zie ik jullie weer. Wees voorbereid, want op die dag zul je sterven."; glimlacht Zor en op hetzelfde moment is hij verdwenen.
Even is het doodstil in de troonzaal. Enkele tempelwachters helpen de uitverkorenen om hun wonden te verzorgen. Jakira heeft haar wonde en die van Dargo al voor het grootste deel genezen, maar heeft hiervoor de laatste restjes van haar esperkrachten aangesproken. Danor en Aya worden door de tempelwachters verzorgd en naar het midden van de troonzaal gedragen.
Jakira staat wankelend naast het hoofd van Yavar en kijkt in zijn niets ziende ogen.
"Door de plannen van dat monster zijn Sinaron en zovele anderen gedood."; fluistert ze.
Tena knielt intussen naast Rondo en schrikt plots.
"Zijn hypsoon is er niet meer."; roept ze.
Haar vrienden kijken haar aan.
"Wat? Ben je zeker."; zegt Dargo.
"Ja, kijkt maar."
"Niet nodig, Tena. De hypsoon van je vriend is aan boord van het complex. Als een van ons de dood vindt, dan keert zijn hypsoon automatisch terug."; merkt Teson op.
"Dus die van Sinaron is daar ook."; stelt Jakira vast.
"Nee, Jakira. Om een onbekende reden is dat niet gebeurd. Misschien weet Xan waarom?"
Jakira wankelt op dat moment even en hoort plots een dreigende stem in haar hoofd:
'Mijn almachtige meester zal mijn dood wreken!!!!'
"Wat was.... Zijn meester... Heeft h..."; fluistert ze,
Dargo wankelt snel op haar toe en slaat zijn armen om haar schouder. De jonge vrouw laat haar hoofd tegen zijn schouder rusten. Quana kijkt hen even verbaasd aan en, terwijl ze haar eigen pijn even vergeet, glimlacht ze begrijpend. Maar Jakira rukt zich plots los en stamelt:
"Nee, Dargo. Het spijt me, ik kan niet. Iets in mij zegt dat Sinaron nog leeft."
"Sinaron.... Nee, dat denk...... Het geeft niet, Jakira. "
Dan slaat hij zijn arm opnieuw om Jakira's schouders en samen wankelen ze op hun vrienden toe.
Quana staat wankelend op en kijkt even naar de resten van Yavar. Ze kan op haar rechterbeen bijna niet staan. Tena schiet haar ter hulp.
Ook Jakira heeft het gemerkt en wankelt naar haar vriendin toe. Dargo laat haar los en kijkt haar met een droevige blik na.
"Laat mij maar, Tena. Ik zal mij om haar bekommeren."; zegt Jakira op dat moment
Terwijl ze Quana van Tena overneemt, gaat ze verder.
"Ik zie jullie straks wel."
"Zou je dat wel doen, Jakira. Je lijkt uitgeput."
"Dat kan er ook nog wel b…"; glimlacht de blondine, maar wordt door bevelende stem onderbroken.
"Stop, Jakira. Pas op, jullie gaan allen naar de K-8."
"Xan."; fluistert Jakira nog en op hetzelfde moment zijn ze alleen, samen met de tempelwachters verdwenen.
Ook het lichaam van Rondo lost op in het niets.
In de rest van de burcht hebben de laatste soldaten zich overgegeven aan de soldaten van Azar. Als de Dar aan de leiding van zijn soldaten de troonzaal binnenstappen, zien ze de vele doden op de vloer liggen. Alleen Xan staat op de plaats waar vroeger de troon stond.
Onze vrienden materialiseren in de ziekenzaal van de K-8.
"Wat zien we eruit?"; spot Quana.
"Je hebt gelijk. We werden in de pan gehakt. We zijn allen gewond, enkel…"; fluistert Aya, maar zwijgt als ze de blik van Jakira opmerkt.
Dan kijkt ze naar Tena, die haar huilende gezicht probeert te verbergen. Het lukt haar echter niet. Iedereen beseft dat ze een goede vriend verloren hebben.
"Het spijt me, vrienden. Zonder Rondo kan ik geen.."; zegt Tena plots.
Maar dan merkt ze de blik van Jakira op, die naar Kagin kijkt. De tempelwachtster loopt op haar toe.
"Niet te fel schrikken, Tena. Over enkele ogenblikken kennen jullie het ware geheim van de hypsoon."; hoort de roodharige haar zeggen.
Ook Jakira kijkt Kagin verbaasd aan.
"Schrikken. Waar zouden we hier van schrikken."
"Misschien wil Xan weer eens een onverwachte les…"
"Rondo."; horen ze Danor plots uitroepen.
Verschrikt kijken ze allen naar de deur en daar staat hun vriend Rondo te glimlachen.
Tena kijkt hem trillend met grote ogen aan.
"Dat kan toch niet, ik heb je zelf.."; stamelt ze, terwijl Rondo op haar toeloopt.
Terwijl de jongeman naderbij komt, vraagt ze.
"Jakira, is het een geest of droom ik."
"Ik denk het niet. Het is Rondo zelf."; antwoordt de blondine.
Dan staat Rondo voor Tena, die hem met grote aankijkt. Ze lijkt wel verstijfd. Maar als ze zijn armen om zich heen voelt, valt de verstijving plots weg. Voor de jongeman iets kan doen, slaat ze haar armen om hem heen en kust hem hevig.
"We zijn hier niet alleen, schat."; fluistert hij, terwijl hij haar zachtjes achteruit duwt.
Tena kijkt hem met tranen van geluk in de ogen aan en vraagt:
"Je leeft nog… Hoe???"; fluistert ze hees.
Ook Jakira kijkt de jongeman nieuwsgierig aan.
'Misschien leeft Sinaron ook nog.'; denkt ze hoopvol.
"Dat heeft iets te maken met onze hypsoon. Toen ik daar zwaargewond in je armen lag, werd alles plots zwart om mij heen en toen ik mijn ogen weer opende, lag ik naakt en nat in een soort tank ergens in het complex. Mijn hypsoon zorgde ervoor dat ik mij dadelijk alles herinnerde. Gedurende de eerste uren voelde ik mij wel heel zwak en het duurde een tijdje voor mijn krachten terug keerden. Alleen mijn esper-krachten lijken wel zwakker, dan vroeger."; legt de jonge man uit.
"Dat kan ook niet anders, Rondo. Je bent gedood en weer tot leven gewekt, door de tempelmeester. Ik en een aantal van de tempelwachters hebben dat ook al meegemaakt. Maar telkens na onze dood, werden we in zo'n tank kletsnat weer wakker."
"Hoe kan dat?... Waarom gebeurt dit niet bij, Sinaron?"
"Dat weet ik niet, Jakira. Vermoedelijk omdat de Hypsoon van Sinaron verdwenen is."; zegt Kagin.
"En Janoro en Ijane, waar is hun hypsoon."
"Het spijt me, vrienden maar zij zijn allebei dood."; zegt een stem op dat moment.
"Xan."; zegt Dargo nog en op hetzelfde moment zijn ze allen verdwenen.
Ze materialiseren in een grote vreemde zaal. Er staan zeker vijftig bedden langs beide zijden.
"Waar zijn we hier?"; merkt Quana op."
"Dit is de zaal, waar jullie lichamen opgeslagen liggen."; zegt Xan.
"Onze lichamen."; schrikt Jakira.
"Ja, jullie originele lichamen."
"He, Jakira. Kijk eens. Hier lig jij, alleen een paar jaar jonger. En nog wel in je blootje ook"; glimlacht Dargo.
Jakira kijkt naar hem en loopt dan op het derde bed toe. Dan ziet ze zichzelf liggen in een lichtgroene vloeistof.
'Het lijkt wel alsof ik nog zeventien jaar ben.'; denkt ze.
"Dat klopt, Jakira. Toen je originele lichaam hier opgeslagen werd, was je zeventien jaar oud. Dargo en Quana waren zestien en zij liggen in bed één en twee. De anderen liggen in de volgende bedden."
"Waarom spreek je telkens van onze originele lichamen?"; vraagt Quana.
"Jullie lichamen worden gebruikt om een kloon te maken. Jullie ziel of informatiedrager bevindt zich in een gekloond lichaam."
"Wat? Dat kan toch niet?"
"Jawel, Danor. Jullie hypsoon slaat bij jullie dood, jullie ziel op en keert dan weer terug naar deze zaal. Zodra hij hier aankomt wordt een nieuw kloonproces gestart."
Even is het doodstil in de zaal.
"Je ziet er niet slecht uit, Dargo."; spot Tena, die naast Dargo's lichaam staat, op dat moment.
Dargo werpt haar even een kwade blik toe, maar glimlacht dan.
"Neem plaats in de bedden langs de rechterkant van de zaal."; horen ze Xan zeggen.
Even kijken ze elkaar aan, maar dan lopen ze lachend op het voor hen bestemde bed toe. Jakira gaat als eerste op de rand zitten en wil zich achter over laten zakken.
"He, waar zijn onze kleren."; zegt Aya op dat moment."
Ook Jakira schrikt als ze merkt dat ze naakt is, maar ze herinnert de woorden van Rondo. Ook hij had geen kleren aan.
"Da's normaal, jongens en meisjes."; lacht ze, terwijl ze naar Tena en Rondo knipoogt.
Dat koppel staat arm is arm te kijken. Tena is niet gewond, waardoor ze geen behandeling nodig heeft en Rondo is pas opgewekt. Beide glimlachen naar hun vrienden, die zich in hun speciaal bed gaan liggen.
Drie uur later komen Rondo en Tena als laatste de kantine binnen, waar de anderen zitten te praten.
"Alleen door de hulp van die in het zwart geklede jongeman, hebben we uiteindelijk gewonnen."; merkt Danor juist op.
Quana, die gemerkt heeft dat Jakira met haar gedachten ergens anders is.
"Wat is er, Jakira."
"Het is nog niet voorbij."; fluistert de blonde vrouw.
"Wat is niet voorbij?"
"Yavar werkte in opdracht van iemand, die hij de meester noemde. Zijn laatste gedachten moeten we, als een soort waarschuwing opvatten."; antwoordt Jakira en loopt op Quana toe.
"En ik zou graag weten wie die Zor was. Zijn ogen waren helemaal zwart. Er was zelfs geen pupil te zien."; zegt Tena op dat moment.
Haar vrienden kijken om en Quana lacht:
"Waar hebben jullie gezeten?"
"Ha, zo. jullie zijn samen…"
"Laat dat Quana. Zij hebben ook een leven. Concentreer je. Wie weet wat ons nog te wachten staat."; glimlacht Jakira, terwijl Tena rood wordt tot achter haar oren.
"Volgens de woorden van Zor was zijn meesteres T'naka. Wie is dat?"; merkt Dargo op.
"Dat zou ik ook graag weten, Dargo. En dan zijn dreigement. Dat moeten we ernstig nemen."; zegt Jakira nadenkend.
"Ook Yavar stond in dienst van iemand anders en hij noemde zich een heerser over een sterrenrijk."
"Dat klopt, Tena, maar wie zou er dan nog hoger staan dan de heerser van een groot rijk?"
"Als we dat eens wisten, Aya."
"Het zijn vele vragen ineens. Maar wie weet wanneer we er een antwoordt op vinden."
"Misschien weet Xan het wel?"; merkt Rondo op.
"Dat is nog een probleem. Xan laat niets van zich horen."; lacht Quana, terwijl zij plots iemand mist.
"He, waar is Kerto. Hij hoorde toch ook bij ons."
"Ja, nu je het zegt, Quana. Misschien is hij bij Xan, want hij heeft nog geen opleiding gekregen."
Even is het stil, maar roept Quana lachend.
"Xan, laat je eens zien.."
Maar Xan laat niet van zich horen. Hij zit in de burcht, waar een groot feest aan de gang is. Terwijl de K-8 omheen de planeet cirkelt en met zijn scanners de toestand van de atmosfeer observeert.

 

feedback van andere lezers

  • vansion
    He Jeltsi ? Still alive ?
    Jelsi: Toch wel, maar ik ben op een vreemde planeet met een kapot ruimteschip gestrand.. hihi.. Nee, ik heb het zeer, met het deel 2 van tera & Jakira. + nog andere dingen.
Er zijn bezoekers online, waarvan leden: .